+46(0)8-12146490

Excl VAT
  • Incl VAT
  • Excl VAT

HLR för sjukvården (S-HLR)

Utbildningen lämpar sig till all personal inom sjukvården, tandvårdspersonal, skönhetskliniker, hemsjukvård samt studenter på vårdutbildningar. 

Under utbildningen lär du dig HLR med en- och två-livräddarteknik med enkla hjälpmedel, hur du använder en halvautomatisk defibrillator samt hur du hjälper en person med luftvägsstopp. Du får träna på att agera som vid ett riktigt hjärtstopp och öva teamarbete i scenarier. 


Lämpar sig för
Utbildningen lämpar sig till all personal inom sjukvården, tandvårdspersonal, hemsjukvård samt studenter på vårdutbildningar. 

Målgruppsanpassning
Utbildningen kan göras med inriktningen S-HLR Vuxen eller S-HLR Barn.

Tid
4 timmar

Genomförande
Utbildningen genomförs av certifierad S-HLR instruktör, (Svenska HLR-rådet).

Antal deltagare
Rekommenderat max 6 deltagare

Plats
First Aid Sweden utbildar rikstäckande och kan komma ut till er. 

Omfattning

- Varje kurstillfälle omfattar 4 timmar.
- Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Innehåll

- Vuxen-HLR, en- och tvålivräddarteknik
- Vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering
- Larmrutiner
- Akututrustning
- Andningsmask
- Apparatgenomgång
- Använda en Hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
- Handlingsplanen S-HLR
- Situationsanpassad träning
- Säkerhetsaspekter

Förkunskaper

- Inläst kursbok i S-HLR Vuxen
- Godkänd webbutbildning för S-HLR Vuxen

Material

Varje kursdeltagare får:

- en kursbok att läsa in före kursen.
- ett kompetenskort i S-HLR Vuxen efter godkänd genomför kurs.

I våra kurser ingår mycket praktisk övning. Vi rekommenderar därför oömma kläder.


Pris
Lämna intresseanmälan för offert (gäller företag & övriga organisationer)


 

Information
  

',

To give you the best possible service we ask you to choose if you want to see prices including or excluding VAT.