+46(0)8-12146490

Excl VAT
  • Incl VAT
  • Excl VAT

Swedish Work Environment Authority

Om första hjälpen och krisstöd på arbetsplats

AFS 1999:07 är arbetsmiljöverkets föreskrift som handlar om hjälpåtgärder vid olycksfall och akut sjukdom som omedelbart måste vidtas på plats. Detta kan handla om hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person blivit skadad eller akut sjuk. Det kan exempelvis vara att hålla en person vid liv i väntan på ambulans eller att minska skadorna genom att genast spola ögonen om någon har fått stänk av frätande ämne.

Varje företag ska alltså ha ska ha så kallad första hjälpen- och krisstödsplan och tydliga rutiner för omhändertagande. Om du är osäker på vilken utbildning din verksamhet måste ha kan du alltid kontakta oss så hjälper vi er. 

Oftast räcker en grundutbildning i första hjälpen (L-ABC) och hjärt-lungräddning, om ni inte arbetar i riskmiljö eller har några särskilda krav samt en krisstödsutbildning. Krisstöd innefattar det psykiska och sociala omhändertagande i akut skede - att skapa trygghet och ge omsorg. 

Det är viktigt att ni, på er arbetsplats, har rutiner för detta. Vem gör vad när något händer? Vet alla vad som ska göras vid en olycka? Vad gör dina arbetskamrater om något händer dig?


Läs mer om detta här

 Källa: Arbetsmiljöverket

Information
  

',

To give you the best possible service we ask you to choose if you want to see prices including or excluding VAT.