08 - 121 464 90

Andningsmasker

Andningmasker används som en barriär mellan dig och den skadade vid inblåsningar (mun-mot-mun) i samband med hjärt-lungräddning.

Information