08 - 121 464 90

Brännskador

Hetta skadar huden och underliggande vävnader. Med brännskadegel och brännskadespray kan du behandla de ytligaste brännskadorna snabbt och förhindra att skadan förvärras. Se till att du alltid har med dig ett litet brännskadekit.

Information