08-12 14 64 90

Exkl moms
  • Inkl moms
  • Exkl moms

Jämföra hjärtstartare

Att jämföra hjärtstartare är lite som att jämföra bilmodell. Det finns automatiska och manuella. Det finns de med bättre och sämre garantier. Det finns de som tål mer och de som tål mindre. Gemensamt är att hjärtstartare är enkla att använda och kan användas av nästan alla. Nästan alla jämförelsesidor för hjärtstartare vi kan hitta på internet idag är vinklade för säljarens bästa. En viktig del i val av hjärtstartare ska bestå av köparens behov. Nedan har vi tagit med olika faktorer som är bra att ha med sig när man tänkt köpa, hyra eller leasa hjärtstartare. 


Vilka behov finns hos dig som köpare
(Ex: den ska vara anpassad för användning på barn eller extra tålig hjärtstartare med hög IP-klass)

Vilka ska kunna använda hjärtstartaren
(Ex: vilka språk ska hjärtstartaren ha?)

Användarvänlighet
(Ex: upplyst textdisplay vid bullrig miljö, anpassad ljudnivå eller feedback vid HLR)

Vilken miljö ska den hänga i och vilken miljö kan den komma att vistas i
(Ex: kontorsmiljö, utomhus, byggarbetsplats, varierande miljöer)

Garantier på hjärtstartare, batteri och elektroder
(Ex: många hjärtstartare har endast stand-by-läge på batteri, utan garanti. Vad gäller?)

Självtestfunktion på hårdvara, mjukvara, batteri och elektroder
(Dessa punkter marknadsförs ofta vilseledande med att hjärtstartares elektroder och batteri kontrolleras när hjärtstartaren endast känner av om batteri/elektrodkontakten är inkopplad eller ej och inte själva funktionen på batteriet/elektroderna. Detta innebär att batteri/elektroder inte helt säkert kan fungera vid skarpt läge. Vad händer vid felfunktion med hjärtstartaren, dvs hur kan användaren förstå att något är fel och behöver åtgärdas?)

Support, service och underhåll
(Ex: vem ansvarar och ser till att hjärtstartaren underhålls regelbundet, ingår support/service av köparen? Vad händer om något är fel på hjärtstartern, var ska köparen vända sig?)

Ansvar
(Som innehavare av en hjärtstartare åtar du dig som privatperson inget medicinskt eller juridiskt  ansvar. Det är dock väldigt viktigt att du ser till att utrustningen fungerar och att den går att använda. Hur ska detta göras, vilka rutiner finns?)

Utbildning och information
(Finns utbildning hos användarna, vet Ni hur den ska användas? Ingår en utbildning eller information om hjärtstartaren vid köp av hjärtstartare eller kan det köpas till?)

 

Information
  

',

För att vi skall kunna ge dig bästa möjliga service ber vi dig välja om du vill se priser inklusive eller exklusive moms.