08-12 14 64 90

Exkl moms
 • Inkl moms
 • Exkl moms

Fakta om hjärt-lungräddning (HLR)

Effektiv behandling mot hjärtstopp är hjärt-lungräddning (HLR) och en strömstöt från en hjärtstartare. Genom bröstkompressioner och inblåsningar pumpas det syresatta blodet runt i kroppen. Med en tidig stöt från hjärtstartaren bryts det elektriska kaos som orsakar hjärtstoppet. Alla kan lära sig hjärt-lungräddning och använda en hjärtstartare. Med hjärt-lungräddning kan du alltså hålla igång blodcirkulationen när hjärtat stannat. Det är enkelt att lära sig och du får alltid stöd av SOS via telefon.


Vuxen-HLR med god kvalitet

 • Tryck mitt på bröstet
 • Takt mellan 100 - 120/ minut
 • Kompressionsdjup mellan 5-6 cm
 • Släpp upp helt efter varje bröstkompression, behåll hudkontakten
 • Blås in tills bröstkorgen höjer sig. En inblåsning ska ta 1 sekund
 • 30 bröstkompressioner följs av 2 inblåsningar, 30:2
 • Minimera avbrott i bröstkompressioner för att utföra inblåsningar
 • HLR ska utföras på hårt underlag
 • HLR ska fortsätta med så få avbrott som möjligt

Barn-HLR med god kvalitet (barn, 1-18 år)

 • Börja med 5 inblåsningar.
 • Tryck på nedre delen av bröstbenet, för bröstkompressioner med en hand eller två händer för större barn
 • Takt 100-120/minut.
 • Kompressionsdjup är 1/3 av bröstkorgens djup, ca 5-6 cm på barn 1-18 år
 • Släpp upp bröstkorgen helt efter varje bröstkompression, behåll hudkontakten.
 • Blås in tills bröstkorgen höjer sig. En inblåsning ska ta 1 sekund.
 • 15 bröstkompressioner följs av 2 inblåsningar, 15:2 
 • HLR ska utföras på hårt underlag.
 • HLR ska fortsätta med så få avbrott som möjligt. (15:2)

Barn-HLR med god kvalitet (spädbarn, 0-1 år)

 • Börja med 5 inblåsningar.
 • Tryck på nedre delen av bröstbenet, för bröstkompressioner med två fingrar
 • Takt 100-120/minut.
 • Kompressionsdjup är 1/3 av bröstkorgens djup, ca 4 cm på barn 0-1 år
 • Släpp upp bröstkorgen helt efter varje bröstkompression, behåll hudkontakten.
 • Blås in tills bröstkorgen höjer sig. En inblåsning ska ta 1 sekund.
 • 15 bröstkompressioner följs av 2 inblåsningar, 15:2 
 • HLR ska utföras på hårt underlag.
 • HLR ska fortsätta med så få avbrott som möjligt. (15:2)

Skillnader vid barn & vuxen-HLR

Det är skillnad på HLR till barn och till vuxen. Vid misstänkt hjärtstopp hos barn ska 5 livräddande inblåsningar ges före HLR startas. 15:2 gäller därefter till barn 0-18 år och till vuxen 30:2 vid hjärtstopp. Anpassa kraften efter storlek på personen. Kompressionsdjup skall vara ca 1/3 av bröstkorgens djup. Sjukvårdspersonal kan komma att använda andra metoder. Om kunskap i Barn-HLR saknas gör som till vuxen med mindre kraft.

Osäker på HLR eller kan inte göra inblåsningar

Om man vid hjärtstopp hos vuxen är osäker på HLR eller inte kan göra inblåsningar kan enbart bröstkompressioner ges i väntan på ambulans. Till barn ges alltid både bröstkompressioner och inblåsningar.

Drunkning

Vid drunkning där den drabbade har hjärtstopp ska om möjligt 5-10 inblåsningar ges redan i vattnet, viktigt att tänka på sin egen säkerhet som livräddare. Starta sedan HLR, 30:2, direkt på land för vuxen-HLR, 15:2 gäller för barn-hlr. 

Källa: Svenska rådet för hjärt-lungräddning, www.hlr.nu

Var femte år uppdaterades riktlinjer för HLR och första hjälpen. Texten ovan är uppdaterad enligt de senaste riktlinjer för HLR i Sverige, som var 2021.

Lämna intresseanmälan

Information
  

',

För att vi skall kunna ge dig bästa möjliga service ber vi dig välja om du vill se priser inklusive eller exklusive moms.