08 - 121 464 90

Första hjälpen till Psykisk Hälsa (MHFA)

Nu erbjuder First Aid Sweden två dagars-utbildning i Första hjälpen till Psykisk hälsa. Utbildningen genomförs av instruktörer utbildade av NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.

De flesta känner till att Första hjälpen handlar om att kunna rädda liv i en livshotande situation. Precis som hjärt-lungräddningens L-ABC vid akut kroppslig sjukdom finns nu ett Första hjälpen-program vid olika psykiska kristillstånd, med en handlingsplan.

Första hjälpen till psykisk hälsa syftar till att rädda liv genom att ökade kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord. Genom att vidta ett antal enkla åtgärder i en akut situation kan man förhindra att tillståndet förvärras eller förbättra möjligheterna till tillfrisknande.

Våra kursinstruktörer är mycket erfarna och har deltagit i olika pilotprojekt för att implementera MHFA (Mental Health First Aid) i Sverige, projekt som genomförts på uppdrag av Socialstyrelsen. 


Pris
Lämna intresseanmälan för offert (gäller företag & organisationer)
Privatpersoner eller enstaka personer kan boka en
öppen kurs eller fylla i formuläret på sidan.
Ideella föreningar erhåller rabatt på ordinarie kurspriser. 


Lämna intresseanmälan

Information