08 - 121 464 90

Helhetslösningar

First Aid Sweden erbjuder helhetslösningar som innefattar första hjälpen- och brandutrustning, HLR-utbildning, Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) och hjärtstartare. Efter en första kontakt kartlägger vi era behov med våra experter och går igenom er verksamhet helt kostnadsfritt. 

Beroende på vilken typ av verksamhet ni har arbetar vi fram en plan kring just er. Även om ni har befintliga lösningar kan vi kartlägga vad ni kanske saknar, behöver byta ut, uppdatera, med mera. Det kan handla om produkter, utbildningar och dokumentationshantering. 

We can offer this in both Swedish and English. 

Vi arbetar med helhetslösningar för följande grupper:
- Kontor
- Bygg och industri
- Publika anläggningar
- Hälso och sjukvård
- Fritidsverksamheter
- Bostadsrättsföreningar

Lämpar sig för
Alla typer av arbetsplatser, organisationer och fritidsverksamheter 

Pris
Klicka på Lämna intresseanmälan för offert (gäller företag & organisationer)

Ideella föreningar erhåller rabatt på ordniarie kurspriser 


Lämna intresseanmälan

Information