08-12 14 64 90

Exkl moms
  • Inkl moms
  • Exkl moms

HLR för sjukvården (S-HLR)

Utbildningen lämpar sig till all personal inom sjukvården, tandvårdspersonal, skönhetskliniker, hemsjukvård samt studenter på vårdutbildningar. 

Under utbildningen lär du dig HLR med en- och två-livräddarteknik med enkla hjälpmedel, hur du använder en halvautomatisk defibrillator samt hur du hjälper en person med luftvägsstopp. Du får träna på att agera som vid ett riktigt hjärtstopp och öva teamarbete i scenarier. 


Lämpar sig för
Utbildningen lämpar sig till all personal inom sjukvården, tandvårdspersonal, hemsjukvård samt studenter på vårdutbildningar. 

Målgruppsanpassning
Utbildningen kan göras med inriktningen S-HLR Vuxen eller S-HLR Barn.

Tid
4 timmar

Genomförande
Utbildningen genomförs av certifierad S-HLR instruktör, (Svenska HLR-rådet).

Antal deltagare
Max 6 deltagare/tillfälle

Plats
First Aid Sweden utbildar rikstäckande och kan komma ut till er. 

Omfattning

- Varje kurstillfälle omfattar 4 timmar.
- Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Innehåll

- Vuxen-HLR, en- och tvålivräddarteknik
- Vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering
- Larmrutiner
- Akututrustning
- Andningsmask
- Apparatgenomgång
- Använda en Hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
- Handlingsplanen S-HLR
- Situationsanpassad träning
- Säkerhetsaspekter

Förkunskaper

- Inläst kursbok i S-HLR Vuxen eller kursbok i S-HLR Barn
- Godkänd webbutbildning för S-HLR Vuxen eller kursbok i S-HLR Barn

Material

Varje kursdeltagare får:

- en kursbok att läsa in före kursen.
- ett kompetenskort i S-HLR Vuxen eller kompetenskort i S-HLR Barn efter godkänd genomför kurs.

I våra kurser ingår mycket praktisk övning. Vi rekommenderar därför oömma kläder.

Kostnad

2 300 kr/kursdeltagare, exklusive moms.

Kursmaterial som ingår: Kursbok i S-HLR. Är ni upp till 6 personer kan ni boka ett eget kurstillfälle, lämna intresseanmälan för offert.

Datum för enstaka personer. Du som vill boka kurs för fler personer kan lämna en intresseanmälan med önskemål om datum och ort.


Pris för er som vill boka fler deltagare
Lämna intresseanmälan för offert (gäller företag & övriga organisationer)


 

Lämna intresseanmälan

Information
  

',

För att vi skall kunna ge dig bästa möjliga service ber vi dig välja om du vill se priser inklusive eller exklusive moms.