08-12 14 64 90

Exkl moms
  • Inkl moms
  • Exkl moms

Kedjan som räddar liv

Länkarna i "kedjan som räddar liv" symboliserar den serie av åtgärder som var och en måste utföras om en person får ett oväntat hjärtstopp. Möjligheten att överleva påverkas framförallt av hur snabbt de olika åtgärderna kan sättas igång. Om någon del fördröjs så minskar chansen för överlevnad.

1. Tidigt larm, för att få hjälp. Detta innebär både larm till 112 och att du kallar på hjälp i din omedelbara närhet. Detta kan till exempel vara att ropa på hjälp från grannar eller förbipasserande.

2. Tidig HLR, för att vinna tid. Med hjärt-lungräddning vinner du tid. Syre tillförs kroppen, pumpas runt och skyddar på så sätt hjärnan och andra organ från skador.

3. Tidig defibrillering, för att starta hjärtat. Enbart hjärt-lungräddning startar oftast inte hjärtat. För detta behövs en hjärtstartare som levererar en strömstöt som återstartar hjärtat. Detta kallas i medicinska termer att defibrillera.

Om dessa tre första länkarna i Kedjan som räddar liv påbörjas inom 2 minuter ökar personens chans att överleva med upp till 70%. Snabb hjälp är avgörande.

4. Vård efter hjärtstopp. Tidig medicinsk behandling, för att stabilisera. Detta sker med hjälp av ambulanspersonalen, på plats eller under transporten till sjukhuset. Och tidig vård efter hjärtstopp - detta sker på sjukhus, ofta på en intensivvårdsavdelning och innebär bland annat kylbehandling för att minska risken för bestående hjärnskador och kranskärlsröntgen och ballongvidgning för att säkerställa cirkulationen till hjärtats muskulatur.

Texen är uppdaterad 2022-09-16
Källa: Svenska HLR-rådet

Om alla länkar i denna livsviktiga kedja fungerar snabbt och effektiv så ökar chansen för överlevnad markant. Om någon av länkarna istället fördröjs så äventyras både överlevnaden och återhämtningen för personen som drabbats av ett plötsligt hjärtstopp.
Information
  

',

För att vi skall kunna ge dig bästa möjliga service ber vi dig välja om du vill se priser inklusive eller exklusive moms.