08-12 14 64 90

Exkl moms
  • Inkl moms
  • Exkl moms

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att din organisation planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, handlar om att skydda människor och verksamheten genom att kartlägga riskerna, skapa en brandskyddspolicy, utbilda och dokumentera enligt Lagen om skydd mot olyckor.

Hemma i villan eller lägenheten kan det räcka med att ha någon form av släckutrustning, samt att ha brandvarnare uppsatta som man regelbundet kontrollerar och byter batterier i. Här behövs ingen dokumentation. Sedan växer det systematiska brandskyddsarbetet successivt beroende på en verksamhets eller en byggnads risker och så vidare.

Exempelvis behöver kanske en förskola en enklare form av systematiskt brandskyddsarbete, med en mycket enkel form av dokumentation av relevanta delar i brandskyddet, medan en komplex industri förmodligen behöver ett mer avancerat systematiskt brandskyddsarbete och med en mer omfattande dokumentation för detta.

We can offer this in both Swedish and English. 

Vi erbjuder detta för alla målgrupper, stora som små:

- Kontor
- Bygg och industri
- Publika anläggningar
- Hälso och sjukvård
- Fritidsverksamheter
- Bostadsrättsföreningar

Vad säger lagen?

Enligt 2 kap. 2 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778) (LSO), har både ägaren av en fastighet och den som bedriver verksamhet där ansvaret för brandskyddet i byggnaden. Fördelningen av vilka delar av brandskyddet som ligger på fastighetsägare eller den som använder byggnaden regleras inte i lagen utan bör överenskommas genom ett skriftligt avtal. Initiativet till att reda ut vem som ansvarar för de olika delarna i brandskyddet bör om det inte sker per automatik tas av ägaren då denne enligt LSO har det övergripande ansvaret.

Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.


Lämpar sig för
Alla som ska organisera och dokumentera verksamhetens brandskyddsarbete, företag & allmänhet

Utbildningsinnehåll
Policy, organisation och regler för brandskydd
Underlag till kontrollronder och uppföljningsrutiner
Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
Utbildningsplaner
Brandskyddsbeskrivning, drifts- och underhållsinstruktioner

Genomförande
Vi börjar med att kartlägga era behov tillsammans med er och presenterar sedan en plan

Plats
First Aid Sweden utbildar rikstäckande och kan komma ut till er.


Pris
Lämna intresseanmälan för offert (gäller företag & organisationer)
Privatpersoner eller enstaka personer kan boka en
öppen kurs eller fylla i formuläret på sidan.
Ideella föreningar erhåller rabatt på ordinarie kurspriser. 


Lämna intresseanmälan

Information
  

',

För att vi skall kunna ge dig bästa möjliga service ber vi dig välja om du vill se priser inklusive eller exklusive moms.