08-12 14 64 90

Exkl moms
  • Inkl moms
  • Exkl moms

First Aid Sweden utbildar alla målgrupper i hela Sverige, landsting, kommuner, företag, föreningsverksamheter och allmänhet. Våra utbildningar följer Svenska HLR-rådets riktlinjer om Första hjälpen och Hjärt-lungräddning. Vi erbjuder helhetslösningar verksamheter som behöver paket med brandsäkerhetsprodukter, utbildning och löpande uppföljning. För de som inte kan samlas eller arbetar på olika platser erbjuder vi instruktörsledd webbutbildning.

Kvalitetssäkring

Samtliga instruktörer är certifierade och godkända enligt Svenska HLR-rådet. Efter slutförd utbildning får deltagarna fylla i utvärderingar som alltid delas med slutkund, så att ni kan följa upp vårt arbete. Vi följer uppdateringar och har interna pedagogiska handledare så att vi kan garantera samma kvalité och utbildning i överallt. Instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa är certifierade av NASP, Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention. 

Arbetsmiljö och utbildningar

På alla arbetsplatser finns ett krav om föreskrifter gällande Första hjälpen vid olycksfall och akut sjukdom och krisstöd. Arbetsmiljöverket AFS 1999:07. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att personalen får regelbundna utbildningar. Om du är osäker på vilken utbildning ni behöver kan ni alltid kontakta oss.

>Du kan även hitta First Aid Sweden AB’s kurser på utbildning.se


heart Klicka här för att genomföra din utvärdering efter slutförd kurs.


Under First Aid Swedens utbildning

Webbutbildningar

Utbildning via Zoom med instruktör som handleder er genom hela utbildningen. Kursen passar er som arbetar på olika orter eller vill ha en repetition. Under covid-19 har konceptet vuxit och fler väljer att komplettera kunskaper med webbaserade utbildningar.

Lämpar sig för: Arbetsplatser, allmänhet


HELHETSLÖSNINGAR

Vi erbjuder helhetslösningar som innefattar första hjälpen till psykisk hälsa, första hjälpen (L-ABC), HLR-utbildning med hjärtstartare, brandutbildning samt Systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Lämpar sig för: Arbetsplatser, allmänhetFÖRSTA HJÄLPEN & HLR

Första hjälpen & HLR är en grundläggande utbildning och kan bokas med tillägg specifikt för er målgrupp, det kan vara elskador, fallskador, arborister med mera. Alla utbildare är certifierade av Svenska Röda Korset och Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning.

Lämpar sig för: Privatpersoner och arbetsplatser


Mental Health First Aid (MHFA)

Nu erbjuder First Aid Sweden två dagars-utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa. Utbildningen genomförs av instruktörer utbildade av NASP, Nationellt Centrum för Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.

Lämpar sig för: Privatpersoner och arbetsplatserHLR MED HJÄRTSTARTARE

HLR med hjärtstartare är en utbildning med praktisk träning på HLR-dockor och genomgång av defibrillator (hjärtstartare). Detta ingår också i kursen Första hjälpen & HLR.

Lämpar sig för: Privatpersoner och arbetsplatser


BARNOLYCKSFALL & BARN-HLR

Att barn gör sig illa hör till utvecklingen. De leker, testar och ramlar sig fram. Under barnolycksfallsutbildningarna går man även igenom förebyggande åtgärder som kan vidtas för att minimera riskerna, så att följderna inte blir så allvarliga. 

Lämpar sig för: Privatpersoner och arbetsplatser


BRANDFARLIGA ARBETEN

Brandfarliga arbeten är en modern utbildning för alla som vistas i arbetsmiljöer där det finns risk att brand kan uppstå. Utbildningen motsvarar försäkringsbolagens krav och ger samma behörighet som brandskyddsutbildningar rörande heta arbeten.

Lämpar sig för: Alla typer av arbetsplatser


BRANDUTBILDNING

Vi kan erbjuda er verksamhet en brandutbildning som certifierar er. Utbildningen utförs av instruktör med egen erfarenhet från räddningstjänsten. I utbildningen ingår teori och praktiskt arbete med olika släckredskap.

Lämpar sig för: Privatpersoner och arbetsplatserINSTRUKTÖRSUTBILDNING

Vi kan utbilda er som vill utbilda andra. Vi är certifierade av HLR-rådet och följer deras program för instruktörsutbildning. Ni har även möjlighet att köpa utbildningsmaterial till rabatterade priser som avtalskund.

Lämpar sig för: De som själva vill utbilda andraÖPPNA KURSER 

Vi kan erbjuda er öppna kurser i Stockholm där ni kommer till oss. Vi finns i Aspudden  (Hägersten) i Stockholm. Kurserna riktar sig mot alla. Den lämpar sig även bra för anställda eller de som inte varit med på tidigare utbildningar. 

Lämpar sig för: Privatpersoner och arbetsplatserREPETITIONSUTBILDNING

För er som har gått utbildning tidigare och behöver en uppdatering får detta via oss till reducerat pris. Rekommendationen är att uppdatera sina kunskaper varje halvår (HLR). Ni som tidigare bokat utbildning via oss får en påminnelse när det är dags att genomföra utbildningen igen. 

Lämpar sig för: Deltagare som gått kurs för senast 6 mån sedanSYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att din organisation planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. 

Lämpar sig för: Arbetsplatser, allmänhetInformation
  

',

För att vi skall kunna ge dig bästa möjliga service ber vi dig välja om du vill se priser inklusive eller exklusive moms.