Repetitionsutbildning

Kungliga Nederländska Ambassaden i Stockholm har valt oss som leverantör i Första hjälpen/HLR och brandutbildning, återkommande sedan år 2014. De är duktiga på att repetera och följa upp kunskaperna för deras anställda.  Utbildningarna genomförs på Engelska och anpassas efter deras specifika riskbedömning. 

Stort tack för i år!