I februari kommer vår instruktör Bo Clevler att hålla ett föredrag om hjärtstartare för Rotary i Älvsjö. I Sverige drabbas årligen flera tusentals av plötsligt hjärtstopp. Chansen att överleva ökar markant om någon i närheten omedelbart larmar, startar hjärt-lungräddning och använder en hjärtstartare. Föredraget kommer att handla om hjärtstartare i allmänhet, hur de fungerar och varför de är viktiga. Deltagarna kommer givetvis även att då testa HLR! Vi tackar Rotary för inbjudan! Läs mer på länken nedan: http://www.rotary.se/stockholm-alvsjo/program-view?id=369860