First Aid Sweden AB är en Hjärtsäker zon! När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp är det bråttom om livet ska kunna räddas. Det gäller att snabbt larma 112 och genast sätta in hjärt-lungräddning samtidigt som någon hämtar närmaste hjärtstartare. Vi på First Aid Sweden månar om människors liv och hälsa. Därför är vi en Hjärtsäker zon enligt ny svensk standard och har rutiner och beredskap vid ett hjärtstopp. En Hjärtsäker zon betyder att: • Vi har installerat hjärtstartare/AED • Vi har god beredskap och larmrutiner för omhändertagande av hjärtstopp • Vi kan starta hjärt-lungräddning omedelbart och behandla med hjärtstartare inom tre minuter • Vi är registrerade i Hjärtstartarregistret • Vi har systematiskt underhåll av vår utrustning • Vi har varje år underhåll av vår kompetens Varje år drabbas 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus och bara 550 överlever. Nästan fyra av tio av dem som drabbas är i arbetsför ålder. Med fler hjärtstartare och fler som kan hjärt-lungräddning skulle många fler kunna räddas. Sverige är först i Europa att lyckats skapa en svensk standard avseende Hjärtsäker zon – Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården. Läs mer om standarden här: http://www.sis.se/standard/std-8015733 Vill ni också Hjärtsäkra er arbetsplats? Kontakta oss så hjälper vi er med standarden. Kontaktperson: Sarah Ridha, First Aid Sweden AB, Tel: 08-121 464 90