Idag har Svenska HLR-rådet publicerat en sammanfattning för aktuella riktlinjer gällande Första hjälpen och HLR för såväl sjukvårdspersonal som allmänhet. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att fortsätta utbildning i livräddning. Ta del av hela artikeln här: https://www.hlr.nu/sammanfattning-av-nya-ercs-riktlinjer-for-hjart-lungraddning-2021/