OBS! denna information har uppdaterats och ersatt tidigare text om inblåsningar på våra kurser. (Läs överst på sidan för att få nyast information).

2020-03-13 

Inblåsningar under HLR har helt tagits bort ur utbildningarna tills vidare. Enbart kompressioner genomförs. 

De rutiner som idag finns för rengöring av dockor under och efter kursen bedöms vara tillräckliga av Folkhälsomyndigheten. 

Ändras situationen så vi behöver vidta ytterligare åtgärder kommer vi att informera er. Detta gäller även er som redan har bokat kurser.

---

2020-02-20

Vi följer utvecklingen noggrant och får information av Svenska Röda Korset som har kontakt med Folkhälsomyndigheten angående eventuella behov av skärpta hygienrutiner för våra Första hjälpen-kurser.

För närvarande bedömer Folkhälsomyndigheten och vi att det inte behövs vidtas några skärpta hygienrutiner. De rutiner som idag finns för rengöring av dockor under och efter kursen bedöms vara tillräckliga.

Vi bör dock uppmärksamma våra deltagare på att om de känner sig eller är sjuka så ska de inte vara med på kursen. Är det någon deltagare som inte vill göra inblåsningar på grund av rädsla för smittspridning så är det inget måste, vi uppmuntrar istället deltagaren att göra enbart kompressioner.

Ändras situationen så vi behöver vidta ytterligare åtgärder kommer vi att informera er. Detta gäller även er som redan har bokat kurser.

Alla våra instruktörer får intern information av oss gällande hygienrutiner, uppdateringar med mera. 

Om ni har några funderingar är ni välkommen att kontakta oss på tel: 08-12146490 eller mejl: info@firstaid.se

 

Vänligen,

Sarah Ridha
sarah@firstaid.se
VD & Grundare