08 - 121 464 90

Våra utbildningar

First Aid Sweden utbildar alla målgrupper i hela Sverige, landsting, kommuner, företag, föreningsverksamheter och allmänhet. Våra utbildningar följer Svenska HLR-rådets riktlinjer om Första hjälpen och Hjärt-lungräddning och uppdaterades senast 2016 av Svenska HLR-rådet.

Kvalitetssäkring

Samtliga instruktörer är certifierade och godkända enligt Svenska HLR-rådet. Efter slutförd utbildning får deltagarna fylla i anonyma utvärderingar som alltid skickas till slutkund, så att ni kan följa upp vårt arbete. Vi följer alltid gällande uppdateringar och har interna pedagogiska handledare så att vi kan garantera samma kvalité och utbildning i överallt.

Arbetsmiljö och utbildningar

På alla arbetsplatser finns ett krav om föreskrifter gällande Första hjälpen vid olycksfall och akut sjukdom och krisstöd. Arbetsmiljöverket AFS 1999:07. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att personalen får regelbundna utbildningar. Om du är osäker på vilken utbildning ditt företag måste ha kan du alltid kontakta oss.

Helhetslösningar

Vi erbjuder helhetslösningar som innefattar första hjälpen- och brandutrustning, HLR/Första hjälpen/Brand-utbildning, Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) och hjärtstartare.

Situationen kring covid-19 gör att First Aid Sweden ställer om och utbildar mindre grupper. För de som inte kan samlas erbjuder vi instruktörsledd webbutbildning.

 


Webbutbildningar

Med anledning av covid-19 erbjuder vi webbutbildning för de flesta av våra befintliga kurser i listan. Läs mer om detta här.

Lämpar sig för: Arbetsplatser, allmänhet

 


HELHETSLÖSNINGAR

Vi erbjuder helhetslösningar som innefattar första hjälpen- och brandutrustning, HLR-utbildning, Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) och hjärtstartare.

Lämpar sig för: Arbetsplatser, allmänhetSYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att din organisation planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. 

Lämpar sig för: Arbetsplatser, allmänhetFÖRSTA HJÄLPEN & HLR

Första hjälpen & HLR är en grundläggande utbildning och bokas mest av våra utbildningar genom praktiska övningar och mycket träning ökar chansen att våga ingripa vid ett olycksfall. Alla utbildare är certifierade av Svenska Röda Korset och Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning.

Lämpar sig för: Privatpersoner och arbetsplatser


HLR MED HJÄRTSTARTARE

Majoriteten av de som drabbas av plötsligt hjärtstopp drabbas i hemmet eller på offentliga  platser där sällan sjukvårdspersonal eller defibrillator finns på plats. I de fall då man påbörjat hjärt- lungräddning inom 1 minut och använt hjärtstartare inom 5 minuter har upp till 75 procents överlevnad rapporterats.

Lämpar sig för: Privatpersoner och arbetsplatser


BARNOLYCKSFALL

Att barn gör sig illa hör till utvecklingen. De leker, testar och ramlar sig fram. En utbildning med praktiska övningar hjälper dig att förbereda dig om det hemska inträffar och ett barn skadar sig allvarligt. Under barnolycksfallsutbildningarna går man även igenom förebyggande åtgärder som kan vidtas för att minimera riskerna, så att följderna inte blir så allvarliga. 

Lämpar sig för: Privatpersoner och arbetsplatser


BRANDFARLIGA ARBETEN

Brandfarliga arbeten är en modern utbildning för alla som vistas i arbetsmiljöer där det finns risk att brand kan uppstå. Denna utbildning motsvarar försäkringsbolagens krav och ger samma behörighet som andra arrangörers brandskyddsutbildningar rörande heta arbeten.

Lämpar sig för: Arbetsplatser


BRANDUTBILDNING

Vi kan erbjuda er verksamhet en brandutbildning som certifierar er. Utbildningen utförs av instruktör med egen erfarenhet från räddningstjänsten. I utbildningen ingår teori och praktiskt arbete med olika släckredskap. Efter utbildningen får verksamheten ett certifikat på genomförd brandutbildning. 

Lämpar sig för: Privatpersoner och arbetsplatser


 

INSTRUKTÖRSUTBILDNING

Vi kan utbilda er som vill utbilda andra. Utbildningen riktar sig till alla verksamheter, företag och privatpersoner. Vi är certifierade av HLR-rådet och följer deras program för instruktörsutbildning. Ni har även möjlighet att köpa utbildningsmaterial till rabatterade priser som avtalskund.

Lämpar sig för: De som själva vill utbilda andraKRISHANTERING / PSYKOLOGISK FÖRSTA HJÄLP

Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i psykologisk    
första hjälpen för att öka deras beredskap och handlingskraft i mötet med människor i kris.

Lämpar sig för: Privatpersoner och arbetsplatserÖPPNA KURSER

Vi kan erbjuda er öppna kurser i Stockholm. Vi finns i Aspudden  (Hägersten), ca 10 min med tunnelbanan från Stockholms City. Lokalen är belägen nära t-banan. Kurserna riktar sig mot privatpersoner, företag, organisationer och föreningar. Den lämpar sig även för anställda eller de som inte varit med på tidigare utbildningar. 

Lämpar sig för: Privatpersoner och arbetsplatserREPETITIONSUTBILDNING

För er som har gått utbildning tidigare och behöver en uppdatering får detta via oss till reducerat pris. Rekommendationen är att uppdatera sina kunskaper varje år och minst vartannat. Ni som tidigare bokat utbildning via oss får en påminnelse när det är dags att genomföra utbildningen igen. 

Lämpar sig för: Deltagare som gått kurs för senast 12 mån sedanFörsta hjälpen till Psykisk hälsa

Nu erbjuder First Aid Sweden två dagars-utbildning i första hjälpen till psykisk
hälsa. Utbildningen genomförs av instruktörer utbildade av NASP, Nationellt Centrum
för Suicidforskning och Prevention av psykisk ohälsa.

Lämpar sig för: Privatpersoner och arbetsplatserInformation