08 - 121 464 90

Skumsläckare

Skum är enkelt att sanera och lämpar sig särskilt väl i verksamheter som hanterar brandfarlig vara i vätskeform, som t.ex. olja, plast och bensin. Skumbrandsläckare används även mot klass A-brand och kan också användas vid bränder i elektriska installationer upp till 1000V, med ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter.

Skumapparater innehåller en blandning av skumkoncentrat och vatten och kväver elden genom att förhindra tillförseln av syre. Skumkoncentratet påverkar även släckvattnets ytspänning så att det lättare tränger in i det brinnande materialet. Skummet lägger sig som en hinna över branden och förhindrar brandgaserna från att tränga igenom. Skummet har en kylande och kvävande effekt på branden och förhindrar även att brandhärden återantänds.

Inför kommande regler på EU nivå att skummet skall förbjudas 2023 samt avrådan från svenska myndigheter som MSB, Naturvårdsverket, kemikalieinspektionen och branschorganisationen Svebra.

Skumsläckare sitter idag till 95% på ställen där det ej behövs släckmedel för B -bränder (bränder i vätskor som olja och bensin)   

Alla skumsläckare som byts ut nu där det inte just är b-bränder kan bytas mot miljöriktiga släckare som ex:

  • Pulver
  • Vatten
  • Vatten med tillsats
  • X-Fog

Det kommer till att komma skumsläckare för just B-bränder som är flourfria i slutet av året 2022.

 

 

Information