WaterAid är en internationell oberoende organisation som förändrar liv
genom att förbättra tillgången till rent vatten, hygien och toaletter. 

Nu har dem införskaffat en hjärtstartare och utbildat personal i hjärt-
lungräddning. First Aid Sweden har tillsammans med WaterAid hjärtsäkrat
arbetsplatsen. Att Hjärtsäkra sin arbetsplats skapar en trygg miljö för alla
medarbetare och kan vara avgörande för den som drabbas.