Nya riktlinjer för HLR

First Aid Sweden deltar i år digitalt för att hålla sig uppdaterade om de nya riktlinjer som presenteras under 23 och 24 november i år. Var femte år revideras riktlinjerna för HLR och det är Svenska HLR-rådet som nu tagit fram de nya riktlinjerna som kommer att gälla framöver i fem år. 

Under kongressen får vi ta del av statistik och evidens om Första hjälpen och HLR och framtida visioner. Bland annat får vi se mer om hjärtstartare med drönare, sms-livräddare, pedagogik och mycket mer.