+46(0)8-12146490

Excl VAT
  • Incl VAT
  • Excl VAT

Powerheart AED G5 Trainer, swedish-english

5 300 kr
Available
Not available
.
Not available
Product Description:

AED-trainer för PowerHeart AED G5

Realistisk, praktisk erfarenhet av räddningsinsatser är det bästa sättet att förbereda sig på.
Inlärningsenheten för PowerHeart AED G5 är utformad för att motsvara den verkliga PowerHeart G5 hjärtstartaren för effektiv, praktisk inlärning. Inlärningsenheten simulerar olika hjärtarytmier och ger användaren möjlighet att använda defibrilleringselektroder, öva på att använda hjärtstartaren samt utföra HLR-kompressioner på en docka. Den klara och tydliga instruktionsrösten samt metronomen vägleder användaren genom räddningsinsatsen. Återanvändbara träningselektroder gör det möjligt för instruktörer att lära ut livräddningsscenarion med såväl vuxna patienter som barn.

(Inlärningsenheten avger ej defibrilleringsstötar och är endast avsedd för inlärning.)

Med PowerHeart AED G5 trainern kan instruktören:
- Välja mellan tre förprogrammerade räddningsscenarion.
-Simulera defibrillerbara och icke-defibrillerbara räddningssituationer.
-Använda HLR-enheten för att bedöma utförandet enligt 2016 års riktlinjer för återupplivning.
- Låta användarna träna på att utföra HLR-kompressioner med hjälp av en metronom.
-Använda en trådlös fjärrkontroll för att variera räddningsförhållandena och låta studenterna svara på dessa.
-Pausa inlärningsenheten mitt i ett scenario för att betona någon viktig del av utbildningen och sedan återuppta simuleringen på samma ställe.
-Demonstrera automatisk och halvautomatisk användning av AED-enheten.

Mått: Längd 32 cm x Bredd 24 cm x Djup 8 cm

Innehåller:
1 st PowerHeart AED G5 Trainer 
1 par träningselektroder för vuxna med HLR-enhet
1 st trådlös fjärrkontroll
1 st språk-CD med bruksanvisningar.

Inlärningsenheten för Powerheart G5 AED drivs av tre C-batterier (trainern) samt två AAAbatterier (trådlös fjärrkontroll).

Item ID:
190-5020-002

Information
  

',

To give you the best possible service we ask you to choose if you want to see prices including or excluding VAT.